Dotacje

W roku 2016 realizujemy następujące zadania finansowane ze środków publicznych:

 

1. Zadanie: Prowadzenie co najmniej dwóch mieszkań chronionych

     współfinansowanie: Urząd Miasta Poznania

     kwota dotacji: 70 000,00zł

     czas realizacji: 01.01.2016 - 31.12.2016

 

2. Zadanie: Zapewnienie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom bezdomnym

     finansowanie: Urząd Miasta Poznania

     kwota dotacji: 316 720,00zł

     czas realizacji: 01.01.2016 - 31.12.2016

 

3. Zadanie: Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej

     finansowanie: Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wlkp.

     kwota dotacji: 60 000,00zł

     czas realizacji: 01.01.2016 - 31.12.2016

 

 

 

28.09.2016    Sylwia Wawrzyniak