Osiedle Socjalne

Budujemy Osiedle Socjalne „Pomocna Dłoń”

     W Polsce brakuje mieszkań, w których ludzie bezdomni, rokujący na powrót do społeczeństwa, mogliby funkcjonować i wyjść z powodzeniem ze stanu bezdomności. Dlatego Stowarzyszenie w 2006 roku rozpoczęło budowę Osiedla Socjalnego "Pomocna Dłoń w Błońsku. Osiedle ma być kompleksem mieszkań chronionych, socjalnych, readaptacyjnych i treningowych, przeznaczonych dla osób, które własnym staraniem nie są w stanie zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych, tzn. dla osób niepełnosprawnych, chorych i starszych, wymagających pomocy socjalnej, terapeutycznej i medycznej, dla rodzin wielodzietnych, samotnych matek i kobiet w ciąży, dla byłych podopiecznych domów dziecka i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków dla bezdomnych, dla ofiar przemocy w rodzinie.

   Do tej pory dzięki naszym staraniom oraz pomocy wielu ludzi dobrej woli powstał budynek mieszkalny złożony z 5 mieszkań dwupokojowych i 6 kawalerek wraz z kotłownią.