Historia Stowarzyszenia

         

Stowarzyszenie powstało w 1999r w Grodzisku Wlkp., pod nazwą Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży z domów dziecka i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej „Dom”.
W 2006 roku zmianie uległa nazwa i adres siedziby stowarzyszenia, aktualne dane: Stowarzyszenie „Dom Pomocna Dłoń”, adres: Błońsko 37a, 64-308 Jabłonna.

Początkowo stowarzyszenie prowadziło działania na rzecz dzieci z domów dziecka, głównie w zakresie organizacji czasu wolnego i wypoczynku.

W grudniu 2000 roku stowarzyszenie otrzymało do użytkowania budynek po byłej szkole podstawowej w Błońsku. Kilka dni później powstał w nim Dom „Pomocna Dłoń” - Ośrodek Usamodzielniający, Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Pierwsi podopieczni zamieszkali w ośrodku 1 czerwca 2001r. W Domu prowadzone były działania wychowawcze, psychologiczne, edukacyjne i socjalne zmierzające do usamodzielnienia podopiecznych – głównie byłych wychowanków domów dziecka i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych, samotnych matek z dziećmi, kobiet w ciąży, rodzin i osób samotnych.

W nocy z 26 na 27 lipca Dom „Pomocna Dłoń” uległ zniszczeniu na skutek pożaru, a 60 podopiecznych straciło dach nad głową.

Po pierwszych chwilach załamania stowarzyszenie podjęło decyzję o odbudowie Domu. Było to możliwe dzięki pomocy wielu ludzi dobrej woli oraz aktywnemu udziałowi w odbudowie samych podopiecznych. 28 czerwca 2004 roku odbyło się uroczyste otwarcie odbudowanego Domu.

Podczas wieloletniej działalności zrealizowaliśmy wiele projektów z zakresu bezdomności, interwencji kryzysowej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, aktywizacji zawodowej i readaptacji społecznej, organizacji spędzania czasu wolnego. Prowadzimy działania we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Urzędem Miasta Poznania, Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim, Starostwem Powiatowym w Grodzisku Wlkp., Gminą Rakoniewice, współpracujemy z Ośrodkami Pomocy Społecznej, Miejskimi i Powiatowymi  Centrami Pomocy Rodzinie, Urzędami Pracy, Sądami, Domami Dziecka, Ośrodkami Wychowawczymi i Adaptacji Społecznej, kuratorami oraz innymi organizacjami pozarządowymi.

W lipcu 2006 roku rozpoczęliśmy budowę Osiedla Socjalnego "Pomocna Dłoń". 25.09.2006 odbyła się Uroczystość Wmurowania Kamienia Węgielnego pod budowę Osiedla Socjalnego. Podczas uroczystości zostały wmurowane trzy kamienie: jeden to kawałek więźby dachowej, która pochodzi ze spalonego Domu „Pomocna Dłoń”; drugi, poświęcony przez Jana Pawła II, został ofiarowany przez stowarzyszenie „Serce” z Rakoniewic; trzeci to kamień pochodzący z domu Anny i Zdzisława Hercog – rodziców Andrzeja Hercoga.
Do tej pory dzięki pomocy wielu ludzi dobrej woli powstał budynek mieszkalny złożony z 5 mieszkań dwupokojowych i 6 kawalerek wraz z kotłownią.

W Święta Bożego Narodzenia w latach 2006 - 2007 utworzyliśmy żywą Szopkę Bożonarodzeniową, którą odwiedziło kilkanaście tysięcy osób. Wokół żłóbka zgromadziliśmy owce, kozy, kuce szetlandzkie oraz wiele gatunków ptaków. Dzięki tej inicjatywie nagłośniliśmy w lokalnej społeczności problem bezdomności oraz budowy mieszkań dla osób w trudnej sytuacji życiowej.

 

W 2008 roku realizowaliśmy warsztaty edukacyjne pod hasłem "Jak nie stać się ofiarą handlu ludźmi". Warsztaty prowadzone były w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych powiatów grodziskiego, nowotomyskiego i wolsztyńskiego. Warsztaty prowadzone były na podstawie autorskiego pomysłu Andrzeja Hercoga w formie czytania komiksu "To możesz być Ty", który został specjalnie stworzony na potrzeby programu.

 

W roku 2008 stowarzyszenie otrzymało nagrodę Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w konkursie prowadzonym pod hasłem "Dobre praktyki aktywnych form pomocy w 2008r" w kategorii wdrażanie nowatorskich rozwiązań w wychodzeniu z bezdomności i sytuacji kryzysowych ofiar przemocy w rodzinie, osób niepełnosprawnych i wychowanków domów dziecka.

 

Od 2008 roku prowadzimy Warsztaty Aktywizacji Zawodowej. Podczas prowadzonych zajęć, mających na celu aktywizację zawodową podopiecznych Domu „Pomocna Dłoń”, podopieczni wykonują drewniane meble ogrodowe, altany, piaskownice, huśtawki oraz podstawowe prace budowlane i remontowe.