Warsztaty Aktywizacji Zawodowej

 

    Pogorszenie sytuacji na lokalnym rynku pracy spowodowało w ostatnich latach spadek poziomu zatrudnienia naszych podopiecznych poza ośrodkiem. Dlatego w marcu 2008 roku powołaliśmy do działania Warsztaty Aktywizacji Zawodowej, których celem jest przygotowanie podopiecznych do zdobycia i utrzymania zatrudnienia. Zdobycie nowych umiejętności, kwalifikacji jest tylko jednym z elementów Warsztatów. Najważniejszym jest zrozumienie konieczności podjęcia pracy, uzyskanie satysfakcji z jej wykonywania i zrozumienie możliwości wyjścia z trudnej sytuacji życiowej.

   Prowadzona w Warszatach aktywizacja zawodowa zapewnia uczestnikom wsparcie, którego celem jest nabycie nowych umiejętności, nauka wytrwałości i zdobycie motywacji, czego efektem jest powrót na lokalny rynek pracy.

       Wsparcie odbywa się poprzez:

- doradztwo zawodowe i motywowanie uczestników do podjęcia pracy,

- prowadzenie warsztatów stolarskich i budowlano-wykończeniowych z elementami przygotowania zawodowego,

- pomoc w znalezieniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy,

- monitoring zatrudnienia.

      Głównym elementem Warsztatów są warsztaty stolarskie, podczas których wytwarzane są elementy architektury ogrodowej (ławy, stoły, altany, huśtawki, domki dla dzieci, płoty, bramy itp).