Zbiórka publiczna - podsumowanie

Stowarzyszenie „Dom Pomocna Dłoń” z siedzibą w Błońsku informuje, że w czasie zbiórki publicznej
(Decyzja Burmistrza Rakoniewic z dnia 01.06.09) prowadzonej w okresie od 01.06.2009r do 30.09.2009r
zebrano kwotę 37400,00zł i przeznaczono na:


           1) Pokrycie kosztów funkcjonowania Domu „Pomocna Dłoń” - 5 855,21zł.
               Z pieniędzy pochodzących ze zbiórki publicznej pokryte zostały koszty:
   ● eksploatacyjne (prąd, woda, wywóz nieczystości płynnych i stałych, gaz),
   ● żywności,
   ● środków czystości.

              W Domu „Pomocna Dłoń” przebywa ok 60 podopiecznych. Zapewniamy im schronienie, zaspokajamy podstawowe     potrzeby życiowe i prowadzimy wobec nich działania z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej, pracy socjalnej,     wychowawczej i terapeutycznej. Zebrane środki zostały przeznaczone na dofinansowanie bieżących potrzeb Domu     niezbędnych do jego funkcjonowania.


          2) Pokrycie kosztów budowy Osiedla Socjalnego „Pomocna Dłoń” - 4 036,87zł.
              Z pieniędzy pochodzących ze zbiórki publicznej pokryte zostały koszty:
   ● budowy budynku gospodarczego wraz z kotłownią na Osiedlu Socjalnym „Pomocna Dłoń”.

 Pełne usamodzielnienie podopiecznych Domu „Pomocna Dłoń” nie jest możliwe ze względu na brak mieszkań socjalnych i wysoką dzierżawę mieszkań prywatnych. Dlatego w lipcu 2006r stowarzyszenie rozpoczęło budowę Osiedla Socjalnego na którym zamieszkają osoby, które pomyślnie przeszły proces readaptacji społecznej i zawodowej. Zebrane podczas zbiórki fundusze przeznaczone zostały na budowę budynku gospodarczego z kotłownią.


          3) Pokrycie kosztów działalności Warsztatów Aktywizacji Zawodowej – 27 507,92zł.
              Z pieniędzy pochodzących ze zbiórki pokryte zostały koszty:
   ● zakupu drewna tartacznego,
   ● zakupu sprzętu do wyposażenia Warsztatów,
   ● zakupu materiałów eksploatacyjnych takich jak papier ścierny, dyski szlifierskie, wiertła itp.,
   ● zakupu innych materiałów np. śrub, wkrętów, farb itp.,
   ● wynagrodzenia kadry prowadzącej warsztaty.

W trakcie prowadzonych według programu „Powrót do natury powrotem na rynek pracy” zajęć podopieczni wykonują różnego rodzaju drewniane meble ogrodowe, płoty, donice, altanki itp. Praca ta pozwala nauczyć podopiecznych nowych umiejętności, wytrwałości, punktualności, szacunku do pracy itp. Pozyskane podczas zbiórki fundusze przeznaczone zostały na pokrycie kosztów działalności Warsztatów.

 

         Koszty poniesione na organizację zbiórki wyniosły 0,00zł.